-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۴, شنبه

راه کابل- شمالی و شمالی- شمال خراب تر شده روان استمصطفى كوهستانى معاون فرماندهى پوليس كاپيسا دقايق پيش در مسير كلكان - قره باغ در كمين طالبان زخم برداشته است.

بر بنياد گزارش ها، يك محافظ وى در اين رويداد جان باخته است.

شاهراه هاى شمال كشور در اين روز ها خطر مرگ دارد و اين شاهراه ها به نام شاهراه مرگ مسمى شده است.