-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۵, چهارشنبه

درجنگ افغانستان، اردوی پاکستان همراه شماست


اسلحه بردارید و درافغانستان بجنگید!
ثمرۀ درختی که خلیلزاد به تازه گی غرس کرده، چه زود نمایان شده است.
این شخص محمد علی سیف نام دارد و عضو مجلس سنای پاکستان است.
به گزارش تایمز نو، او روز گذشته آن عده از اعضای مشرانوجرگه آن کشور را که برخلاف جنگ نظریه می دهند، مورد عتاب قرار داد و گفت:
از برای خدا و پیامبر اکرم (ص) لطفاً تاریخ بخوانید. در جهاد برای آزادی کشمیر اردوی پاکستان درکنار شماست. هیچ کس نمی تواند جنگ درافغانستان را خاتمه دهد. علی سیف افزود:
اسلحه بردارید و در افغانستان بجنگید و اردوی پاکستان درعقب شما ایستاده است.
بیانیۀ وی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است.