-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۴, شنبه

خلیلزاد: ایران می گوید بدون صلح خارج شوید که جنگ دوام کند!


اگر این روند صلح ضد افغانستان، ضد مدنیت، ضدقانون اساسی، ضد دست آورد های اجتماعی و سیاسی به نفع ایران باشد، حمایت خواهد کرد.زلمی خلیلزاد سخنگوی نیروی بلک واتر افغانی سرانجام وضاحت داد که ایران حمایت لازم را که باید از روند صلح افغانستان بکند، نکرده است.
بنده با عنوان گیرندۀ این خبر، لحظه یی این سوال در ذهنم صورت بست که ایران چرا باید از صلحی که امریکا به طور یک جانبه و به سود خودش طراحی می کند؛ حمایت کند؟

اکثریت مردم آگاه درافغانستان با وصف آن که تشنۀ صلح اند، با این روند لیلام افغانستان به پاکستان و طالبان مخالف اند؛ خلیلزاد هم پیوسته این گفتار نکبت را گردان کرده می رود که هرچه به نفع امریکا باشد برای ما مهم است نه چیز دیگری. پس ایران که چهل ویک سال است با امریکا درجنگ و تقابل قرار دارد، هم راستا با این روند عمل می کند؟

آقای خلیلزاد، دیگر دورۀ هم گرایی لفظی تو با مردم افغانستان سپری شده و مخالفت های کاذبانۀ تو با ایران نیز هیچ خریداری ندارد؛ زیرا درگذشته علیه پاکستان نیز مواضع مخالف اتخاذ می کردی.
ایران چرا باید ازین روند ضد افغانستان، ضد مدنیت، ضدقانون اساسی، ضد دست آورد های اجتماعی و سیاسی حمایت کند؟ هرگاه ایران نیز با شما درین بی عدالتی همداستان شود، با مخالفت عمومی مردم افغانستان مواجه می شود. 
حال معلوم نیست که عبدالله با دست خالی و بدون حمایت مردم، صرفاً به پیروی از منافع خلیلزاد، دیگر روی چه دلایلی دفاتر را بند انداخته که من صلح می آورم؟
این نخستین بار است که خلیلزاد مخالفت خود با اظهارات عباس عراقچی معاون وزیرخارجه ایران درکابل را رسماً بروز داد و ادعا کرد که سخنان عراقچی نشان دهنده این است که از نظر ایران، آمریکا بدون به ثمر رسیدن صلح این کشور را ترک و این به معنی ادامه جنگ در افغانستان است.
صلح خلیلزاد به بهای مرگ قانون اساسی، ارزش های اجتماعی و مدنی، آزادی بیان، مصادرۀ نظام جمهوریت به سود «امارت» است.