-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۷, جمعه

فرزند خارج نشین

نویسنده: فهیم کوهدامنی

مرد زمین دار و باغدار درگذشت و وصیت کرده بود که جنازه او را در باغ اش دفن کنند.
پس از شستن جنازه و کفن کردنش  مطابق وصیت او بطرف باغ حرکت کردند و جنازه را به داخل باغ آوردند، یگانه پسرش که در خارج از کشور مصروف تحصیل بود زنگ زد و در مورد مرگ پدرش پرسید، همه مردم جریان وفات پدرش و وصیت او  را قصه کردند و گفتند که حالا مطابق به وصیت آن مرحوم جنازه را به صحن باغ تان آوردیم تا دفن کنیم.
پسر از پشت گوشی با عصبانیت به جنازه پدرش دشنام داد و گفت: جسد او را به قبرستان ببرید  باغ من قبرستان نیست.
مامایش گوشی را گرفت و گفت: که جان ماما  پدرت وصیت کرده بود که در باغ اش دفن شود.
پسرش گفت:  ماماجان: اگر در باغ ما او را دفن کنید  هیچ کس آن باغ را نمی خرد و خواهد گفت که این باغ است یا قبرستان؟
دوستان گرامی: دقت کنید که هنوز جسدش دفن نشده که از همه جایدادش توسط اولادش محروم ساخته میشود، پس در زنده گی تان از پول، جایداد و... تان خوب استفاده کنید و در کارهای نیک کار بگیرید که وقتی چشم تان از دنیا بسته شد، اختیار  هیچ چیزتان را ندارید.