-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۱, شنبه

شکست دکترعبدالله در مأموریت مصالحه خیالی حتمی است. به همین سبب یک بازی اپراتیفی، یک مانور روانی در پنجشیر شروع شده است. شماری از مردم کمپاین پنجشیر هراسی را آغاز کرده اند.