-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۳۰, دوشنبه

طعنه بی خبران: اگر مولانا تاجیک است، احمد ظاهر هم تاجیک است!


از رُخنامه صبور«رحیل»یکی از دوستان ما با پافشاری و حوصله بی نهایت ادعا کرده اند که مولانا ترک بوده است. هرچند ترک و تاجیک بودن برای مولانا دغدغه یی نبوده است. مولانا بالاتر از نژاد و رنگ می اندیشید و برتر از قوم و زبان. با اینهمه، هیچ دلیلی وجود ندارد که ادعا شود مولانا غیرتاجیک بوده باشد. هم زادگاهش- بلخ موطن تاجیکان است و هم ارامگاهش در قونیه در زمان حیات مولانا شهر پارسی گویان بوده است[چنان که داکتر عبدالحسین زرین‌کوب مولانا شناس و پژوهشگر بزرگ ایرانی می نویسد که در آن زمان اکثریت شهروندان قونیه تاجیک بودند-ف.م][ ترکیهء کنونی در آن عصر به نام] روم شرقی یاد می شد و چیزی به نام ترکیه در آن زمان وجود نداشت. آثار مولانا که اظهر من الشمس است.
و اما شیرین کاری این دوست این بود که به طعنه فرمودند: اگر مولانا تاجیک است، احمد ظاهر هم تاجیک است!

تاجیکان در همین اواخر به مساله هویت و قومیت خود توجه کرده اند. آنهم زیر تاثیر و انفعال پشتونیزم و مقداری هم پان ترکیزم. به این سبب نسبت به اکثر مشاهیر ادبی و فرهنگی و دینی و سیاسی خویش دید قومگرایانه نداشته اند و چه بسا که شخصیت های علمی و فرهنگی خود را در چهار چوب قومیت خویش پیچاندن، برای شان اگر ننگین نباشد کمتر کشش و جاذبه داشته است. به همین دلیل بوده است که تاجیکان کمتر شناختی از همتباران شان دارند. ازینجاست که دوست ما صد فیصد یقین داشته است که چون احمدظاهر لغمانی است پس تاجیک نباید باشد. در حالی که لغمان یکی از زیست-بومهای اصلی تاجیکان در طول تاریخ بوده است.

بلی، دوکتور عبدالظاهر چهارمین صدراعظم دوره دموکراسی دوران ظاهر شاه از تاجیکان لغمان است. روشن است که پسرش مرحوم احمدظاهر نیز تاجیک بوده است. از زبان میر محمد صدیق فرهنگ در صفحه 363 خاطراتش در عکس بخوانید.

البته اولین صدراعظم دوره دموکراسی- داکتر محمد یوسف نیز[همچون برخی از مبارزان دیگر و علامه اقبال لاهوری شاعر معروف زبان دری/تاجیکی/ فارسی] از تاجیکان کشمیری الاصل بوده است.

#