-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۷, سه‌شنبه

چرا تاجک و هزاره در هرم قدرت باقی نماند؟


اولین علتش این است که جامعه جهانی با این مساله مخالف است؛ منافع خود را نمی بیند. مساله دیگر این است که این ها از نظر روانی، آماده به حکمروایی نیستند؛ از عاقبت کار ترس دارند و آشنایی شان با زدوبند های قدرت، پخته نیست.

  مخالفت پشتون ها عامل اصلی برهم زدن حتمی زعامت غیرپشتون نیست؛ بی اعتمادی آن ها، بی اعتمادی نسبت به کارکرد، توانمندی و نیات غیرپشتون هاست. من شخصاً شاهد بوده ام که در مناطق پشتون نشین، دکتررمضان بشردوست، به مراتب بیشتر از سیاسیون پشتون طرفدارانی داشته است. با آن هم خیلی زمان لازم است تا پشتون ها از نظر روانی و ذهنی با حکومت داری تاجک و هزاره آشتی کنند. زیرا از داغی بحران وبی نظمی هیچ کاسته نمی شود؛ برعکس بردامنه آن افزوده می شود. آن ها در بهترین حالت، با مشارکت سلسله مراتبی می توانند راضی شوند. 
به نظر من، علت کلیدی این مساله، بی باوری تاجک نسبت به خودش و ضعف قابلیت سیاسی و تعامل این طایفه است. هزاره، اگر درجایگاه تاجک ایستاده باشد؛ بهتر از تاجک عمل می کند. احساس هزاره این است که نژاد ومذهبش، مشکل ایجاد کرده است؛ به همین جهت، خواستار توازن در تنش بین تاجک و پشتون است. اگر این توازن بدون خلل ادامه یابد، هزاره با بهره وری خلاق از وضعیت، قابلیت های علمی خود را بهتر از پشتون و هزاره تقویت می کند.