-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۹, پنجشنبه

علمای تخار: برمحافل موسیقی حمله می کنیم!

از برگۀ جلال ثنا
موسیقی حرام است!
اشاره: زمینه برای ظهور یک نیروی سوم مهیا شده روان است.
هشدار علمای دینی تخار به برگزار کنندگان برنامه های موسیقی در این ولایت!
بعد ازین بالای محافل ومجالس که در آن برنامه های موسیقی ومبتذل گرفته شود، حمله خواهند کرد.
علمای دینی تخار امروز در یک نشست تاکید کردند که فساد اخلاقی، برگزاری محافل موسیقی وشراب نوشی دراین ولایت بیداد میکند؛ اما نهاد های مسوول دراین مورد توجه ندارند.
علمای تخار می افزایند موسیقی حرام است و کسانی که برنامه های موسیقی را در محافل خوشی شان راه اندازی نموده از طریق بلندگوها نشرمیکنند که باعث آزار و اذیت مردم می شوند ازلحاظ شرعی قابل مجازات هستند.
وبعد ازین مانع کار انان خواهند شد.