-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱, چهارشنبه

هشدار و با خبر به فرمانده امان الله گذر

جوانان قوم ناصری: از امان الله گذر انتقام می گیریم.


مناطق حاشیه شمالی کابل به مراکز متعدد توطئه و نفوذ طالبان تبدیل شده است.

گزارش می رسد که برادرزاده های انور دنگر(فرمانده پیشین طالبان) در این اواخر به کوهدامن آمده اند و در همه عملیات های خونین دست دارند.
آنها به همکاری نجیب ناصری وکیل در ولسی جرگه و بعضی از بزرگان قوم ناصری   در شمال کابل جابه جا شده و جوانان زیاد از قوم ناصری با او تعهد کردند که انتقام انور دنگر را از قاتلین او می گیرند.
حالا این جوان های احساساتی و بی دانش قوم ناصری که تفنگ انتقام علیه امان الله گذر را به دست گرفتند همه تاجک های شمالی را دشمن می شمارند و شبانه در قریه های مختلف جلسات بر پا می دارند ودولت نیز از همه نشست های شان آگاهی دارد ولی هیچ گونه اقدام قاطعی علیه آنان صورت نمی گیرد.
در هر مجلس  شعار شان این است: از امان الله گذر انتقام می گیریم.