-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۹, یکشنبه

با لوی سارنوالی حاضر به مناظره هستم/ هفده ونیم میلیون دالر اختلاس


آغا صاحب علی اصغر اکبر زادهمن لوی سارنوالی افغانستان را به مناظره رسمی رسانه یی فرا می خوانم.
رشوه یک صدهزار دالری رئیس نورم و استندرد، حتی در رسانه های خارجی پخش ونشر می شود؛ اما دوسیه اختلاس هفده و نیم میلیون دالر در لوی سارنوالی افغانستان پنهان می شود؛ به خاطری که متهمان اختلاس هفده ونیم میلیون دالر تابعیت امریکا را دارند.
حال من حاضرم در حضور تمام مطبوعات و رسانه های داخلی وخارجی این اختلاس را نکته به نکته برای ملت بیان کنم.
اما در این کنفرانس حضور رسانه معامله گر طلوع قابل قبول نیست .
چرا طلوع ؟
به خاطریکه طلوع این افشا گری را با اسناد ومصاحبه برای گزارش خبری ساعت ۶ عصر از من گرفت؛ اما خبر شدم که مسوولان طلوع سانسور قبل از نشر کردند وبا ارگ معامله کردند.
چه گونگی این اختلاس را غنی با تمام جزئیات آن خبر دارد؛ اما غنی نیز از این دوسیه متهمان استفاده سیاسی کرده است.
منتظر جواب رسمی لوی سارنوالی استم.
کجاست مطبوعات آزاد و ازادی بیان!؟