-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۰, جمعه

برخی گزارش ها مشعر اند که تیم ارگ همزمان با ختم رهایی تمام زندانیان تروریست ها، قصد دارد آتش بس اعلام شده از سوی تروریست ها را نقض کرده و از شرایط جدید به نفع خود بهره ببرد.  بخش دیگر این ماجراجویی، شعله ورسازی جنگ با قوای سرحدی پاکستان است.