-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۳, دوشنبه

قدرت و حضور گستردۀ ترک تباران را درین احوال واوضاع حساس، صرفاً به نام «اعطای مارشالی» بد رقم مصروف، سرخوش و اغفال نگه داشته اند!