-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۹, یکشنبه

وضعیت هند در منطقه بسیار وخیم شده است

هند دربدترین وضعیت استراتیژیک گیرمانده است که شاید برای رهبران آن کشور قابل پیش بینی نبود. معامله امریکا، پاکستان وطالبان وهمزمان، نزدیکی ایران و چین و بیرون انداختن هند از مسیر چاه بهار، هند را در پس درهای بسته قرار داده است.

ایروایشیا با اشاره به همین موارد می نویسد: خلاء قدرت در افغانستان به وسیله چین پُر شده است که دربرخی مراحل با توجه به ذخایر معدنی 3 اعشاریه 1 تریلیون دالری افغانستان، ممکن است حمله بر افغانستان را حمله بر چین تلقی کند. اقدامات امریکا به نفع استراتیژی هند تمام نشده است. هند تحت فشار امریکا، واردات نفت از ایران را توقف داد؛ درعین زمان چین با حمله بر منطقه لاداخ، پیوند دوستی اش با هند را قطع کرد.
هدف چنین از نفوذ و حضور فزاینده در افغانستان آن است تا منافع هند را هدف قرار دهد. ایران و افغانستان به حیث دروازه های استراتیژیک به سوی آسیای میانه، خاور میانه و اقیانوس هند استفاده می شود.