-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۷, سه‌شنبه

چرا کسی حاضر نیست پرده از راز قتل فرمانده شاه محمد بردارد؟

شاه محمد مشهور به «پردل»، فرمانده دلاور سازمان آزادی بخش مردم افغانستان ( ساما) در ۴۰ سال پیش. محل فعالیت: کلکان.
شاه محمد در جریان یک توطئه درون سازمانی حین یک جلسۀ خودی ناگهان به ضرب گلوله از پا در آورده شد.
بازمانده های سازمان هماره مدعی اند که وی در نبرد با عوامل «خاد» یا «لشکرمتجاوز شوروی» جان خود را از دست داد. اما چنین نیست؛ شاهدان کشته شدن شاه محمد هنوز زنده اند و لب به خموشی سپرده اند.
سازمان های چپ درافغانستان بالعموم درتوضیح خود ودیگران، ادبیات کلیشه ای و شعاری دارند؛ عادت به ارزیابی نقادانه گذشته از رفتار ومواضع شان ندارند؛ حتی به نقد اشتباهات و کمداشت ها درجریان مبارزات مسلحانه یا غیر مسلحانه حساسیت نشان می دهند؛ به همین سبب درهر اقدامی، برنامه را شروع نکرده که شیرازۀ کارها از چند جا می گسلد.