-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۱, شنبه

محاصرۀ امریکا تنگ تر می شود

رییس ستاد ارتش امریکا: روسیه سال‌ها است که طالبان و شبکه حقانی را آموزش داده و آنان را تسلیح و تمویل می‌کند.
درپس این گپ، یک کتاب ناخواندۀ جنگ مخفی قرار دارد.