-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲, پنجشنبه

پیامی که نخست وزیر عراق برای خامنه‌ای داشت

منصور امان - پیک نت


سفر نخُست وزیر جدید عراق به ایران، دیدار راحتی برای رژیم ج.ا نبوده است. برخلاف همتایان دیگر خود که در سفرهای اینچنینی به تعارُفات دیپلماتیک اکتفا می کردند و اجازه می دادند سوژه تبلیغاتی میزبانان خود گردند، آقای مصطفی الکاظمی سُخنی جدی در چمدان داشت که حاکمان ج.ا به هیچ عُنوان مایل به مطرح شدن آن در چارچوب مُناسبات شان با عراق نیستند.

سُخن محوری آقای الکاظمی در دیدارهای خود تاکید بر "اصل خودداری از دخالت" بود که آن را هم به رهبر ج.ا و هم به رییس جمهور آن یادآوری کرد. او به آنها توضیح داد که پایه سیاست خارجی اش "جلوگیری از هرگونه صف بندی" است.

آقای خامنه ای که نمی توانست عصبانیت خود را از لحن غیرمعمول از یک نخُست وزیر عراق پنهان کند، در سُخنانی تُند و آشُفته خطاب به او، زبان به تهدید گشود و با این استدلال که "میهمان شُما (پاسدار سلیمانی) را در خانه شُما کشتند و این مساله کوچکی نیست"، آقای کاظمی را به گونه غیر مُستقیم مسوول مُعرفی کرد.