-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۶, پنجشنبه

روسیه امروز با پوتین معنا می شود


پیک نت: پوتین ترمز ترکیه را که درپی احیای امپراتوری عثمانی بود؛ کشید.

ولادیمیر پوتین توانست روسیه به زانو در آمده و تحقیر شده در سالهای پس از فروپاشی اتحاد شوروی و ارتش متلاشی شده را احیاء کند. او توانست از تکه پاره شدن و تجزیه روسیه به چند کشور و افتادن آنها به دست لاشخورهای جهانی جلوگیری کند، او توانست جلوی سرعت سقوط جمعیت روسیه را بگیرد، توانست زمینه زندگی در روسیه را چنان فراهم کند که بسیاری از مهاجرین روس بار دیگر به میهنشان بازگردند.
 رقابت اتمی و موشکی و فضائی روسیه را نه تنها بار دیگر به حد امریکا رساند، بلکه گفته می شود در برخی عرصه ها امریکا را پشت سر گذاشته است. مناسبات تاریخی اما ویران شده با چین را بار دیگر ساخت. کشتی در حال غرق سوریه و تکرار فاجعه لیبی را نجات داد و دشوارترین مانور سیاسی را در جریان حضور نیروهای نظامی ایران و حزب الله لبنان در کنار گوش اسرائیل، در سوریه  را از خود نشان داد و ترمز ترکیه را که در پی امپراطوری عثمانی بود؛ کشید. مناسباتی فوق العاده و مستقل با ایران و اسرائیل برقرار کرد و ...

در داخل کشور، ویرانی های پس از فروپاشی اتحاد شوروی هنوز آباد نشده، ناتو در اطراف روسیه مستقر شده، اوکرائین و لهستان به دو تخته پرش ناتو علیه روسیه تبدیل شده اند. منتقدان داخلی پوتین، از جمله حزب کمونیست آن کشور معتقدند او باید در داخل کشور قاطعانه تر عمل کند. همین منتقدان بر این عقیده اند که باید پاسخ "های" دشمنان و مخالفان خارجی را با "هوی" داد. های و هوئی که میتواند به جنگ بیانجامد. در همین ارتباط اخیرا در پاسخ به انتقادهائی که در داخل روسیه به او باتهام نرمش در پاسخ به خصومت ها در روابط بین المللی می شود گفته است: من شنیدن پیشنهاداتی که ارائه می شود را وظیفه خود میدانم، اما با انتقاد برای انتقاد موافق نیستم. من فکر نمی کنم برای دفاع از منافع ملی باید مثل احمق ها و دیوانه ای که تیغ بدست می دود و دیگران را تهدید می کند رفتار کنیم.