-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۱, چهارشنبه

سرباز گیری داعش از بین جوانان شمالی

تیکه داران محافظه کار درشمالی، دست رد به سینۀ جوانان می زنند.
نامه ارسالی به گزارشنامه افغانستان

هارون مبارز  فرمانده جدیدالتقرر ولایت پروان که از افسران جوان تحت حمایت امرالله صالح است در چند روز اخیر به خاطر جابه جایی افراد مجهول در زمین های دولتی واقع بگرام  توسط امیرگل شاهین،  مورد غضب میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نماینده گان قرار گرفته است.
گرچه هارون مبارز از کمپاینرهای تیم دولت ساز در سرای خواجه بود؛ اما او از چریک های نزدیک به جنرال پیکان می باشد. داکتر یاسین ضیا و جنرال امان الله گذر  نیز از رشد این افسر جوان کوهدامن در پولیس کشور ناراضی شدند و رحمانی را تشویق به مخالفت با این افسر جوان نمودند که در نتیجه  امروز  صدها تن از حامیان سازمان روند سبز در ولسوالی سرای خواجه ( قریه دکو) به حمایت از مبارز و مخالفت با رحمانی و گذر  دست به اعتراض مدنی می زنند.
روی دیگر  این موضوع  مخالفت شدید نسل کهنه و مافیای سیاسی در شمالی با جوانان این حوزه است که به هیچ عنوان هیچ کدام از فرماندهان جهادی و وکلای پارلمان در شمالی  طرف دار رشد جوانان تحصیلکرده این حوزه نیستند و اگر هم کدام سهم یا حضور در کدام کنج حکومت  از طرف دولت به کلان های شمالی پیشنهاد شود؛ فقط فرزندان، خسربره ها و اقارب نزدیک همین قومندان ها یا وکیل ها شامل وظایف شوند. 

همین نادیده گرفتن جوان ها و حق تلفی از جوانب مختلف باعث شده که گروه تروریستی داعش در میان مردم شمالی  سربازگیری کند.