-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۷, جمعه

اجمل عابدی از حمله بر امنیت ملی شهر ایبک اطلاع داشت

اجمل عابدی معاون عملیاتی امنیت ملی درحمله تروریستی بر مرکز امنیت ملی در ایبک مظنون است. بربنیاد گزارشی که اخیراً از منابع امنیتی در سمنگان و کابل به دست آمده، شبکه تخریبی قاری اسحاق زی از ناقل های ولایت تخار و عضو شبکه تروریستی حقانی، عامل انهدام مرکز امنیت ملی در شهر ایبک بوده است. 
قاری اسحاق سرگروه شبکه حقانی در بخش انتحار، ماین گذاری و انفجار ها در شمال است و اکنون به حیث رئیس ادارۀ مهاجرین وابسته به «امارت اسلامی» منتصب شده  و اکثراً در شهرک های گل گد تپه و چهار دره ولایت کندز فعالیت دارد.
یکی از همکاران تخنیکی قاری اسحاق به نام حضرت کوک چنار مسوول گروه خرابکاری شبکه حقانی در بغلان است که به شمار 15 تن از تروریست های محلی را تحت فرمان خود دارد. حضرت کوک چنار متخصص تهیه موتر بم و جا گذاری مواد انفجاری در نقاط حساس است. او معمولاً در جمعه بازار و ماماخیل چهاردره، دست به سازماندهی انفجارت می زد؛ ولی این بار موتر بم گذاری شده را از محله بای سقال کوک چنار، با عبور از دشت الوان به سوی ریاست امنیت ولایت سمنگان حرکت داده بود. 
انفجار مرکز امنیت ملی در شهر ایبک از ماه ها قبل برنامه ریزی شده بود و درین مدت، مسوولان امنیت ملی ایبک بار ها با ارسال مکاتیب رسمی به ریاست امنیت ملی در کابل، از وقوع یک حمله یا انفجاری مهیب در محل خویش هشدار داده و خواستار تقویت منابع برای جلوگیری و مقابله با یورش دشمن شده بودند. 
گزارش های اداره امنیت سمنگان رأساً به دست اجمل عابدی می رسید و اجمل هیچ گاه به وضعیت موجود درآن ولایت ترتیب اثر نمی داد. این حمله ویرانگر علی رغم آگاهی قبلی فعالان امنیتی در سمنگان و مسوولان مرکز صورت گرفت. اکنون مجاری حساس امنیت ملی، احتمال رابطه اجمل عابدی معاون امنیت را با شبکه حقانی قوی تر می بینند. آمرستار واعضای خانواده اش نیز به دستور مستقیم اجمل عابدی درشهرکابل سربه نیست شدند؛ با آن که امرالله صالح از رسیده گی به قضیه اطمینان داد؛ اما هیچ کسی جرأت پیگیری روند به اصطلاح «حقیقت یابی» را به خود نداده است.