-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۶, دوشنبه

من که به تاریخ می نگرم، تاجیک ها، شمشیرکشی و جنگ را به مرور زمان از پشتون ها و ازبک ها آموخته اند؛ اما سیاست را نه.