-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۲, یکشنبه

از پنجشیر گزارش می رسد که حزب التحریر تبلیغات خود را از طریق شبکه های مجازی و خط و نشان کشی فکری شروع کرده است. اما یک تعدادی که اخیراً برای مردم غیر پنجشیری یک نوع پنجشیر هراسی را تبلیغ می کنند؛ کدام صلاحیت اجرایی ندارند و دامان پنجشیر برای تمام مردم کشور گشاده است.