-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۹, پنجشنبه

صالح ریگستانی، مبارز فساد ناپذیر درعصر فساد

مبارز با وقار، جناب صالح محمد ریگستانی؛
از پیوستن مادر بزرگوار تان به رحمت حق اطلاع حاصل شد. 
شکیبایی بزرگ و پایداری برای تان تمنا می کنم؛ گویا در ایستاده گی وفروتنی، از امتحانات زیادی عبور کرده اید و دیرگاهیست که بر راز های جاودانه گی انسان به اندیشه اندر بوده اید.
شما در چهل سال پسین، با افتان و خیزان بسیار زنده گی به سر برده و با مرگ و حیات حضوری و موازی زنده گی کرده اید و تعبیر رحیل مادر با استقامت تان به سفر ابدی را حقیقت ذاتی این دنیای فانی می دانید.
 من درسوگ تان شریکم. شما شهید زندۀ سیاسی در تاریخ افغانستان هستید و شاید ( تا آن جا که من شاهدم) تنها کسی هستید که هرگز و تحت هیچ شرایطی به آرمان رسیدن به حق وعدالت اجتماعی پشت نکرده اید؛ وسواس هیچ فسادی بر شما کارگرنیفتاد؛ و ازین پس نیز چنین خواهد بود. شما نقطه ثقل امیدهای نسل امروز برای یک آیندۀ مسعود هستید. من می دانم که شما هنوز از قدرت واقعی خویش در مبارزه با ناگواری ها به طور بهینه کار نگرفته اید. بیش ازین منتظر باشیم؟
با حرمت- رزاق مأمون