-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۰, جمعه

طالبان برای هجوم به شهرها آماده میشوند نه برای صلح

          نوشته ی : فروغی


       اخیراً به تعداد 50 تروریستِ دیگر از زندان رها گردیدند .   
با وجود اظهارات پرطمطراق و بسیار مکارانه ی رهبران حکومت افغانستان ، بی تردید تعداد ۵۵۲ تروریست باقی مانده از پنجهزارِ قرارداد شده هم به زودی از زندانها رهاشده ، دوباره راهی جبهات جنگ خواهند شد .
      حملات و کشتار بیرحمانه ی طالبان برپاسگاه های امنیتی ما طی روزها وهفته های اخیر، شک و گمان این را بوجود آورده است که طالبان نه برای صلح ؛ بلکه برای یک تعرض ویرانگر و دیوانه وارآماده گی میگیرند .
      بی تردید خروج بی رویه ی نظامیان امریکایی وقطع حمایت نظامی - مالی شان از اردو که شامل قرارداد صلح است ، سقوط چندین ولایت را در پی خواهد داشت .
      به اساس یکی ازتازه ترین گزارش های ملل متحد ، همین اکنون طالبان بر ۲۵ تا ۳۰ ولسوالی کنترول کامل داشته وتعداد جنگجوهای شان درکُل کشور به۸۵ تا ۱۰۰ هزار تن میرسد. 
      ولایات جنوب ، جنوب شرق و شرق افغانستان به دلیل نزدیکی به پاکستان و قبایل سرحدی پاکستان که خاستگاه طالبان است، بیشتردرمعرض خطرسقوط و یا کم ازکم نفوذ مستقیم طالبان قرار دارد .
      طالبان که بیشترازاسلام افراطی و قومیت قبایل آنسوی سرحد نماینده گی می نمایند، برعکس دولت افغانستان که تضرع برای صلح دارند، عجله و شتابی و حتا علاقه ای برای صلح نداشته و تاهنوزهیچ نشانه ای ازعقب نشینی آنان ازهدف استراتژیک شان که برقراری دوباره ی امارت اسلامیست ، دیده نشده است .
      از جانب دیگر توافقنامه ی صلح امریکا با طالبان که هیچ معنایی بجز برسمیت شناختن طالبان ندارد ، موقعیت سیاسی آنان را تقویت بیشتر نموده ، سبب شده است تا تمام کشورهای جهان به طالبان به عنوان یک قدرت سیاسی برترنگاه نموده ، هریک با آنان وارد معامله ی جداگانه شوند .
      متکی به این حقایق ، گمانه زنی هایی وجود دارد که تحت فشارامریکا و همدستی پاکستان ، طالبان به نحوی شامل قدرت و یا حتا صاحب قدرت خواهند شد .
        هنوز معلوم نیست که هرگاه دولت دست نشانده ی امریکا با طالبان کناربیاید ، برخورد و سرنوشت سایرگروهها و اقوامی که مکررتوسط طالبان متضرر و سرکوب شده اند ، چگونه خواهد بود ؟
        به باورمن طالبان به قدرت برسند یا درقدرت شریک شوند ، ضرور و حیاتیست تا جوانان ، زنان ، سربازان ، تمام نهاد ها و تشکل های دادخواه وملی ، رسانه ها و فرهنگیانِ غیروابسته و تمام اقوام ؛ ازهمین اکنون برای پاسداری از عزت و شرافت وطن و خانواده های شان ، آماده شوند . درفش اتحاد فراقومی - فرامذهبی را دربرابر طالبانیزه کردن دوباره ی افغانستان بلند نموده ، درمقابل خونبارترین و بدوی ترین گروه اسلامی به مقاومت نجاتبخش ملی بپردازند .