-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۴, سه‌شنبه

حاجی الماس زاهد دیگر مشاور رئیس جمهور نیست

نامه ارسالی ( بدون تبصره)

با تشدید حملات طالبان در شمالی و دستگیری بعضی از آنها   اسنادهایی به دست نیروهای امنیتی افتاده که طالبان بگرام و غوربند را حاجی الماس حمایت مالی و تسلیحاتی میکرد.

روس ها از طرق مختلف برای الماس  سلاح و پول می فرستاد و الماس با استفاده از مصونیت سیاسی خودش و بکار گیری شبکه مافیایی شان  سلاح و پول را به همه گروپ های جنگی طالبان می رساند.
پس از اثبات این همکاری میان الماس و طالبان  اشرف غنی به pps دستور داد که موترهای الماس را در حریم ریاست جمهوری اجازه ندهند و دفاترش از وی گرفته شد.
این رابطه الماس با روس ها بر میگردد به دوران اشغال افغانستان توسط روس ها.  
الماس در این دو روز  به دست و پای امرالله صالح افتیده و زاری دارد تا از ریختن آبرویش جلوگیری نماید.