-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۶, پنجشنبه

بعد از نمایش قدرت در جوزجان، اشرف غنی را تب برداشته و مقرری های شتابزده در شورای امنیت ملی را روی دست گرفته است. درین تقسیمات سر خرمن، نه جناح عبدالله ضعیف می شود؛ نه طالبان. حتی عواقب ناخوش تر از عاقبت های دیگر هم خواهد داشت.
جالب ترین شوخی این است که داوود ناجی به نماینده از جنبش روشنایی به شورای امنیت منصب داده شده؛ همان شورای امنیت ملی که مسوول یا مظنون به قتل صد ها نفر از راه پیمایان جنبش روشنایی است!