-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۹, یکشنبه

عطا نور با مارشال دوستم برابر نیست


نوشتۀ محمد عثمان نجیب

مارشال دوستم به قول شادروان دکترنجیب، ستون فقرات دولت ها خواهد بود. برخی ها به هر نوعی می خواهند استاد عطامحمد نور و مارشال دوستم را هم وزن بتراشند و یا بر عکس.
من برای شان می گویم فرق آشکار میان این دو این است 
که 
۱- 
جهان و آمریکا و از گذشته های دور تا امروز دروازه‌بان درب منزل دوستم بوده اند و بیشترین دولت ها و دولت مداران ما هم با صف های طولانی و انتظار های توأم به بیم و امید، خواهان اشاره ی گوشه ی چشم باز از سوی مارشال دوستم اند. 
۲ - 
جهان هرگز بالای استاد عطامحمد باور نه دارد. 
استاد عطا بر عکس دوستم؛ خود شان دروازه های اربابان قدرت و سیاست را دق الباب می کنند و تا سرحدی گیر می افتند که ناگزیر به تحریر استعفا می شوند.
همه ی ما حد اقل از ورای نشرات گونه گون شاهدان عینی این امر بوده ایم.
۳- 
دوستم در سفر و حضر و در تبعید و حضور مردم خود را دوست دارد و پشتیبانی میلیونی همراه شان است.
۴ - استاد عطامحمد نور بر عکس، هر زمانی که در منجلاب گیر ماند به مردم مراجعه می کند و دروازه های خود را گشوده می گذارد. و تمام امتیازات مادی و معنوی را تنها برای خود و خانوادۀ محترم شان می خواهد و زباله ها را برای افرادی چون آقای عظیمی روا می بینند.
پشتیبانی مردمی اش در حد پروپاگند است.
در فصل ملتهب اوضاع که غنی استاد را کنار زد، همه ای ما مطابق توان و حرفه ی خود او را یاری کردیم. 
وقتی کارت سبز غنی را دید همه گی دوستان خود را متهم به جنگ افروزی کرد. آرشیو ها پر است از این خطاب شان.
۵ - مارشال دوستم برخلاف عادت های استاد عطا است.
حق خود را با روش های دفاع و تعرض به دست می آورد و یاران روز های دشوار را فراموش نه می کند. و برای غنی هم استعفای اجباری نه می دهد.

مارشال شدن دوستم، روا داری غنی و عبدالله نه، بل که حق مسلم وی بود و غنی با دل ناخواسته مجبور به امضای فرمان شد. ورنه او به استشاره مشاوران داخلی و خارجی خود، فرمانی به نام مارشال اعزازی صادر می کرد.
پس بیایید هر کی را حد و شخصیت و اثر گذاری های او بشناسیم.
دکتر نجیب الله شهید، دوستم را ستون فقرات دولت ها خوانده بود. 
استاد عطا تنها به حمایت مارشال فهیم فقید در بلخ باقی ماند.