-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۱, چهارشنبه

طیارات بزرگ امریکایی به دهنه غوری فرود آمدند

گزارش نویس: بصیر بدروز
اشاره: بصیر بدروز مبارزه قدیمی علیه استبداد، یک نام شهره است. او سیمای با صلابت و مقاوم در سالیان زندان در دهۀ شصت بود.شب یک شنبه ٨ سرطان یک جفت طیاره بزرگ هلیکوپتر امریکایی ساعت ۱۰ شب در دهکده منگل های دهنه غوری ودر منطقه پایگاه های طالبان در حدود نیم ساعت نشست می کنند و بعداً دوباره پرواز کردند؛ و بار دیگر درست ساعت ۳ بعد از نیمه شب بر می گردند وباز در حدود نیم ساعت نشست می کنند.

این منطقه منگل ها در حدود بیشتر از یک کیلومتر از پوسته های کماندو فاصله دارد.
و این خبر هم از چشم دید و زبان سربازان کماندو که پنجاه نفر آنان در بازار دهنه غوری و صد نفر آنها در بازار شهر نو قرارگاه دارند انتشار یافته است!
هموطنان عزیز و گرامی بغلان!
پیامد این رخداد و دوستی با آمریکایی ها چی سر انجامی خواهد یافت؟