-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۴, سه‌شنبه

خرج دیوار ۴ میلیون دالری، ۱۵۰ هزار دالر است

نسیم « اکبر»

دردیوار سازی سفارت افغانستان خیانت بزرگی صورت گرفته است.
من در مورد این دیوار از یک دوست عزیزم که متخصص با اعتبار سکتور ساختمانی بوده و عملا در امریکا مصروف ساختن خانه های رهایشی با ستاندارد های بلند است تقاضای یک نظر تخصصی نمودم . ایشان لطف کرده این جواب را برایم ارسال داشتند:
"نسیم جان محترم و عزیز،
احمقانه ترین و قیمترین دیواریست که من در منطقه دیده ام .
این دیوار اگر توسط یک شرکت خوب با در داشتن همه لایسنس های ساختمانی و بیمه ساختمانی دیزاین ساخته شود و ۱۵ تا ۲۰ فیصد مفاد نباید از ۱۵۰ هزار دالر زیادتر پرداخت شود ."