-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۶, دوشنبه

حکایتی از یک فرعونچۀ جهادی ولایت هرات


مولوی حمید حنیف می خواست کپتان طیاره را لت وکوب کند.دیروز در پرواز آریانا از کابل به هرات می آمدیم.
ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر، زمان پرواز ما بسوی هرات بود. ساعت ۳:۴۵ دقیقه طیاره آماده پرواز شد و حین پرواز دوباره ازمسیر گشت خورد و به پارکینگ میدان هوایی کابل، توقف کرد.
کپتان طیاره صدا کرد که یک تن از مسافرین ما توسط پولیس دستگیر شده و به ما اطلاع داده اند که او از قاچاقبران مشهور است. اما بیک‌های او به داخل طیاره منتقل شده.
کپتان گفت؛ چک دوباره بیک ها و بیرون کشیدن وسایل قاچاقبربیش از ۱۵ دقیقه وقت زیاد نمی گیرد.
۵ دقیقه از جریان چک نیروهای امنیتی نگذشته بود که سروصدای یک آدم بلند شد و به سر کپتان طیاره صدا میزد که دروازه طیاره را باز کن تا مه بیرون شوم.
کپتان به بلندگو صدا زد:
 محترم! اینجا داخل رنوی میدان هوایی است ما اجازه نداریم کسی را پائین کنیم.
سروصدای نفر زیاد بلند شد. بازهم کپتان طیاره گفت؛ متاسفانه این از توانائی مه بیرون است تا دروازه طیاره را باز کنم.
این شخص زورگو مولوی حمید الله حنیف وکیل هرات در پارلمان بود.
آقای حنیف عصبانی شد و رفت طرف کابین پیلوت ها میخواست با پیلوت ها برخورد فزیکی کند.
پیلوت صدا زد که اینجا طیاره است و جای برای زورگوئی نیست. اگر زورگویی می کنی از طیاره خارج میسازمت. همین قدر و بس!
درهمی وقت نیروهای امنیتی بیک های قاچاقبر را گرفتند و رفتند.
اما مولوی حنیف تلاش داشت تا داخل کابین پیلوت ها شود وبا پیلوت برخورد فزیکی کند.
مولوی حنیف در داخل طیاره خطاب به مسافرین با صدای بلند فریاد میزد که پیلوت برایم بی احترامی کرده و مرا از طیاره خارج میسازه، در بین مسافرین هشت یا نه نفر دیگر هم به حمایت از مولوی حنیف علیه پیلوت های کشور که صادقانه برای کشور شان زحمت میکشند شعار میدادند. تا اینکه رئیس میدان هوایی کابل جنرال صاحب صبور آمد.
جنرال صبور هرقدر پیش مولوی عذر میکرد از این موضوع بگذرید تا مسافرین منتقل شوند. اما مولوی میگفت باید کپتان طیاره در مقابل کل مسافرین از من معذرت بخواهد.

به لحاظ خدا، یک کپتان که سند بین المللی دارد و به گفته خودش ۲۵ سال می شود تنها در آریانا خدمت کرده است. باید از یک آدم زورگو و بی بند بار معذرت بخواهد؟
بلاخره کپتان طیاره آقای حنیف را از طیاره بیرون کرد و از مسافرین به خاطر تاخیر معذرت خواهی کرد.
مردم شریف ما بدانند که این قدرت نادیده ها به شما خدمت که هیچ وقت نمی کنند برعکس نام هراتی بد ساخته اند.
رئیس میدان هوایی کابل گفت کپتان حق دارد رئیس جمهور را انتقال ندهد.
اما وکیل حنیف میخواست کپتان طیاره در داخل کابین لت و کوب کند..
کاپی