-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۰, جمعه

احتمال اقدام دو بارۀ دولت علیه جنرال جرأت

اما جنرال جرأت از پشتیبانی قوی مفرزه های اطلاعاتی پاکستان دردولت بهره مند است.

بیگانه گی امرالله صالح با ساکنان در داخل پنجشیر بسیار عمیق است. به این دلیل که درانتخابات ریاست جمهوری، اکثریت مردم نگاه نا مساعد و نا سازگار نسبت به امرالله و نفرات وی از خود نشان دادند. 
یکی دیگر از کسانی که با امرالله صالح در دشمنی التیام ناپذیر قرار دارد، جنرال دین محمد جرأت است. امرالله تلاش دارد نماینده گان جامعه جهانی و اشرف غنی را به اتخاذ یک تصمیم علیه جنرال جرأت راضی بسازد. جرأت با روند سبز بسیار درتقابل قرار دارد. صالح از نقطه ضعف جرأت مطلع است و سهل می تواند او را به جرم قاچاق مواد مخدر به چنگ قانون بدهد. اما جنبۀ نیرومندی جنرال جرأت این است که از حمایت قوی پاکستان برخوردار است. همین مساله شکاف بین امرالله و جنرال جرأت را بیشتر ساخته است.