-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۳, دوشنبه

آیا والی کابل با طالبان رابطه دارد؟

نامه وارده
يعقوب حيدرى والى كابل ، در لست پوليس انترپول (پولیس بین المللی ) شخص يعقوب حيدرى که فعلاً در پايتخت كشور و شهر كاكه ها و عياران قديم از سهم مردم با همت کوهدامن والى بر حال است و يكتن از اعضاى فعال تيم دولت ساز يعنى تيم حاكم به ارگ رياست جمهورى مى باشد.  

يعقوب حيدرى از قول خودش با برنامه كاكتوس كه در گذشته كارمند دستگاه جهنمى خاد ، با حزب دموكراتيك خلق عضويت و از اتحاد جماهير شوروى در مسلك استخباراتى تحصيلات عالى دارد و بعد از سقوط رژيم دكتور نجيب به تجارت شخصى يعنى قاچاق مواد مخدر در جمهوريت هاى آسياى ميانه دست بالا داشت و در ضمن در قاچاق سنگ ها و دانه هاى قيمتى سرمايه دار شده است ، او كه يك عضو فعالKGB و مافياى جهانى بوده ، فعلاً نظر به جرم ها و تخلف هاى غير قانونى را كه در بيرون از جغرافياى افغانستان انجام داده در لست سياه پوليس بين المللى " انترپول " شامل است.  
حال سوال اين است وقتى مغز متفكر و تيم ارگ كه نداى عدالت عمرى و علوى را بلند دارند ؛ پس چطور يك دزد و به خصوص در لست سياه پوليس انترپول كه نام او شامل است در زير ريش و زنخ آنها شهر كابل و پايتخت را به حيث والى مديريت دارد.  

یعقوب حیدری در تبانی با استخبارات روسیه  به حمایت مالی تمام گروپ های طالب در اطراف شهر کابل میپردازد که بتازه گی خبرنگاران کشور نیز آگاهی کسب کردند که به خانواده های طالبان کشته شده در شمالی  پول و مواد خوراکی را توسط ولسوال های شمال کابل کمک کرده.
حلقه حمایتی از گروه طالبان در شمالی  به مانند حلقه های زنجیر به هم وصل است که پول و مواد لوجستیکی را والی کابل تهیه میکند و سلاح را بعضی قومندان های تحت حمایت روس ها تهیه میکنند.