-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱, چهارشنبه

پلان انتصاب اجمل عابدی به جای اسدالله خالد شکست خورد

فضلی گروپ، فرکسیون حمدالله محب و حلقه ضیاء الحق امرخیل قصد داشتند اسدالله خالد را کنار زده، به جایش اجمل عابدی مهره مشهور آی اس آی را روی صحنه بیاورند.اطلاع رسیده به گزارشنامه افغانستان مشعر است که اجمل عابدی معاون اپراتیفی ریاست امنیت ملی بعد از شکست تلاش هایش برای احراز مقام وزارت دفاع به کانادا رفته است.

گروه مخفی تحت هدایت ضیاء الحق امرخیل درهمکاری با گروپ پارلمانی فضلی رئیس اداره امور ریاست جمهوری و تیم حمدالله محب در ابتداءمی خواستند اجمل عابدی را به عنوان سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی انتصاب کنند و بالاثر مساعی سه گروپ مجری، انتصاب وی را از تصویب پارلمان هم بگذرانند که تلاش های شان در نتیجۀ هشیاری نیروهای ملی امنیتی ناکام ماند.

در دورن دولت ونظام، شاریده گی و جنگ مخفی بیداد می کند.  زدوبند های حساس و صریحی درجریان است. چنان که در دور بعدی پروگرام، قرار بود اجمل عابدی را به عوض اسدالله خالد به مقام وزارت دفاع معرفی کنند.

 اجمل عابدی از عوامل ثابت شدۀ آی اس آی درارگان امنیت ملی به شمار می رود و ستون پنجم پاکستان دردولت و حکومت با تمام قوت او را در مقام معاونت اپراتیفی امنیت سر پا نگهداشته و این حقیقت از چشم هیچ یک از مسوولان پوشیده نیست.

پاکستان از جا به جایی مهره شناخته شدۀ خویش در وزارت دفاع عاجز آمده و اکنون اجمل عابدی از فضلی و محب قهر کرده و مؤقتاً به کانادا رفته است. گزارش می گوید که برگشت مجدد وی محتمل است. گروپ اسدالله خالد نیز در بی اثرسازی عملیات بالابری اجمل مؤثر بود. اما تحلیل امنیتی این است که برداشتن پرونده اجمل از روی میز و متعاقباً ابقای اسدالله خالد در وزارت دفاع در نتیجه سازش بین پاکستان و امریکا مطرح شده است.
درگزارش آمده است که امرالله صالح به خاطر کشته شدن آمرستار به دستور مستقیم اجمل عابدی، با کلان شدن وی درسکتور دفاعی مخالف است.
درگزارش دیگری از تلاش های عطانور برای بالا کشیدن پسرش طارق نور تا درجه معاونت ریاست جمهوری در انتخابات بعدی حکایه دارد. بندوبست های عطانور با حمدالله محب به حیث کاندیدای مطرح ریاست جمهوری در دورۀ پسا غنی، کامل شده است.