-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۷, سه‌شنبه

لشکر بی خبر شهروندان افغانستان/ فهیم کوهدامنی

چه گونه بنگاه های خبری بیرون مرزی نظام ولایت مطلقه فقیه و شبکه ای فارسی BBC، اذهان افکار عمومی و شبکه های اجتماعی را مهندسی و مدیریت می نمایند؟
از دیروز که خبر ملاقات جاسم محمدالخالدی سفیر کبیر کشور پادشاهی  عربستان سعودی با رئیس مجلس سنا پخش گردید،بلافاصله شبکه های بیرون مرزی نظام ولایت مطلقه فقیه و شبکه فارسی BBC که اخیراً با یادداشت های غیر دقیق و جانبدارانه‌ای فاقد امضاء و آدرس در رابطه با افغانستان مبادرت می ورزد،سعی نمودند با تحریف خبر،افکار عمومی را از اصل قضیه منحرف سازند.
متأسفانه لشکر بی خبر شهروندان افغانستان بدون توجه به روش و مشی سیاسی بنگاهای خبری، خبر غلط را بارها منتشر و بازنشر نمودند.
ابتدا به اصل خبر توجه کنید:
«دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه 
مورخ ۱۵ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی
سپس آقای جاسم محمدالخالدی سفیرکشورشاهی عربستان گفت: پادشاه عربستان سعودی علاقمندی ویژه برای ختم جنگ افغانستان دارد و آماده همکاری‌ها در این عرصه می باشد و علاوه کردحکومت متبوعش هزینه 35 برنامه انکشافی و تأسیس صد باب مکتب/مدرسه را برای افغانستان منظور کرده است وعنقریب کارعملی ایجاد پوهنتون بین المللی اسلامی افغانستان در ولایت ننگرهار را آغاز خواهد کرد و نیز به ارزش 30 میلیون دالر، یک باب شفاخانه مجهز درکابل تأسیس می نماید.
جاسم محمد الخالدی افزود وزارت صحت عامه عربستان سعودی کار می کند تا جهت تطبیق برنامه های عامه صحی کمک های نقدی و مالی سعودی به افغانستان صورت گیرد و سهیمه زایرین افغان ، برای سال‌های آینده نیز بلند برده خواهد شد. موصوف از رییس مشرانوجرگه خواست تا فهرست تطبیق برخی پروژه‌های عام المنفعه را با این سفارت شریک سازند.»

اشتباه از آنجا شد که در عربستان سعودی به مکتب مدرسه می گویند و جالب اینجاست که در ایران هم به مکتب مدرسه می گویند، مترجم لفظ مدرسه را به مکتب ترجمه نکرده و همان مدرسه را به فارسی مدرسه گفته است.
بعد خبر گزاری تسنیم با شرارت و منافقت بجای مدرسه،جمله مورد نظر را خود را اضافه نموده و آنرا مدرسه دینی و وهابیت نامیده است.
جالب اینجاست که سایت BBC فارسی هم بدون دقت و شاید هم عمدی واژه اسلامی را به مدرسه اضافه نموده است.
در حالیکه واقعیت امر و حقیقت ماجرا این است که کشور پادشاهی عربستان سعودی در قرارداد با وزارت معارف قرار است ۱۰۰ مدرسه / مکتب بسازد.

مشکل اساسی ما این است که روند تغییر سیاست در کشور پادشاهی سعودی را زیر نظر نداریم و سیاست های راهبردی جدید عربستان را در منطقه،جهان عرب و سطح بین المللی مطالعه نمی کنیم.
سیاست جدید کشور پادشاهی عربستان گذر از سیاست ائدیولوژیک به سیاست ناسیونالیسم عربی جمال عبدالناصر فقید پیشوای بزرگ جهان عرب و کشور مصر می باشد.