-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲, پنجشنبه

به نظر می رسد که عباس عراقچی معاون وزیرخارجه ایران درسفرش به کابل، مذاکرات مهمی با اشرف غنی و دیگراراکین ارشد دولت رو به زوال کابل داشته است. تیم اشرف غنی دیگر متیقن شده است که طالبان بدیل آن ها درحکومت آینده است. عرق ریزی های دکترعبدالله برای مصالحه چیزی بیشتر از باد هوا نیست.
دولت حملات خود را تشدید کرده است و این تشدید بی رویه ( از جمله ضربات هوایی پرتلفات درادرسکن هرات) نشان می دهد که برخی قدرت های منطقه از جمله ایران، قایم درعقب دولت کابل ایستاده اند. امروز حمدالله محب گفت تا آخرین گلوله علیه طالبان خواهند جنگید. جان تازه ای در پیام حمدالله احساس می شود.