-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۳, دوشنبه

افغان ها از مسجد سازی اقتصادی اردوغان چرا خوش هستند؟


اصغراشراق
حالا مسجد یا کلیسا چه فرق می‌کند. هر دو جایگاهی برای پرستش یک معبود است. بیاید به فکر آباد کردن کشور خود باشیم. این همه مسجدی که اینجا داریم چه نفعی برای جامعه داشته است. از همین مساجد به‌جای عبادت خدا و احترام به عقاید یکدیگر و درس معنویت و انسانیت، تکفیر و خشونت و ... تبلیغ شده است. مسجد خانه خداست اما از چنین خانه‌یی اکثرا افراطیت تبلیغ و ترویج شده است. نان برای خوردن نداریم؛ آن وقت از خوشحالی کلاه خود را به آسمان می‌اندازیم که مثلا در آن سوی دنیا، کلیسایی به مسجد تبدیل شده است!