-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۹, یکشنبه

رزمنده گان علیه طالب و تباهی کی ها اند؟


نیروهای مقاومت را به گناه خیانت چند فروخته شده بالا مقام، به رگبار لعنت بسته بودند؛ اکنون داگز دا میدان!

حلقات زیادی اعم از مدنی، چپی، بی طرف، تکنوکرات، میانه رو... درین 19 سال اخیر به انحاء مختلف درنکوهش داهیۀ «مقاومت» علیه طالبان فریاد ها و شکوه ها سر دادند. حتی جمعی عظیم از خارج نشینان برج عاج نشین، طوایف مختلف شهری که از حضور امریکا و جهان، همه چیز را ختم شده انگاشته بودند؛ برضد جنبش رستاخیز، جنبش عدالت طلبی موسوم به «تبسم» و حرکت هایی که مبداء آن، عناصر مقاومت بودند؛ به شادمانی برخاسته و کشتار جوانان را جشن گرفتند.
خون چی کسانی ریخته بود که طیف های مختلف از خارج به داخل ریختند و هرچه به دست شان آمد چنگ انداختند و رفتند.
حالا که تروریزم به شکل چندین جبهه، با گرفتن جوازاز امریکا و جهان، بر سرنوشت افغانستان موج تازه ای از ایلغار و تباهی را شروع کرده و خودش را مستحق حاکمیت می دانند؛ کجا هستند این همه گروه های سمارقی که در میدان جنگ از افغانستان دفاع کنند؟
عناصر که بعد از چند فصل دزدی و غارت دو باره به خارج رفته اند، دیگر برنخواهند گشت، اما گروه هایی که درداخل هستند؛ و از دهشت طالبی هم ترس دارند، سهم ملی خود برای دفاع از افغانستان را چه گونه ادا می کنند؟