-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۷, سه‌شنبه

منحرفانی که نه از پول خیر دیدند نه از فرزند!

این فرمانده داعش خراسان، فرزند انجنیرعارف سروری است که در سوریه کشته شد. خالد پسر بزرگ انجنیرعارف چطور سر از فرانسه در آورد و سپس به فرماندهی یک دسته از جنگجویان داعش برگزیده شد؟
پسر عارف سروری از دیدن کارنامه های پدر مجاهد، به چنان حال و روزی افتاد که از فرط رنج و تغییری که در دیدگاه هایش روی داده بود، محیط تحصیلی درفرانسه را رها کرده و برای تخلیه غمباده ها و هیجان های متناقضش، به دعوت داعش لبیک گفت و روانه جبهات گرم جنگ در سوریه شد.
پسر انجنیرعارف در صف داعش به مقام فرماندهی رسیده و در مجمع داعشی های عرب شاخه خراسان، به اسامه افغانستان شهره گشته بود. 
او به پدرمجاهد خویش پیام داده که اگر پایم به افغانستان رسید، کاری در حقت کنم که درتاریخ ثبت بماند.
اسامه افغانستان سرانجام در جریان ضربات هوایی نیروهای روسی در سوریه از بین رفت و احتمالاً برادر دیگرش هنوز در فرانسه زنده گی دارد. 
حال انجنیرعارف فقط به مردم بگوید که پیام اسامه افغانستان چه بود؟ امیدوارم لازم نیفتد که نشر سریال سیاه را شروع کنیم.