-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۳, جمعه

امان الله گذر به عطانور: پس از این به مزار و کابل از طریق هوا بروید

آزاد آراد
شام دیروز پس از نشست تعدادي از اعضاي شوراي رهبري جمعیت در منزل عطامحمد نور، امان‌ الله گذر و جان احمد حقجو از اعضاي شورای رهبري و فرماندهان جمعیت إسلامي به دیدار صلاح الدین رباني رئیس جمعیت اسلامي میروند. آقای گذر با عصبانیت به رباني میگوید که عطا در پي چیست و اجازه بدهید با او موضوع را روشن کنیم. 
آقای رباني، امان الله گذر و حقجو را به آرامش فرا می خواند و میگوید که اگر استاد عطا فکر و برنامه به جمعیت دارد و خواستار برگزاری کنگره هستند، بفرمایند جمعیت اسلامي دفتر دارد و همه روي آن صحبت خواهیم کرد و تاکید میکند که در افتتاح دفتر برای برگزاری کنگره حزب فراخوان دادم.
 در غیر آن برنامه های پنهاني و شخصي و کودتا علیه جمعیت اسلامی به جایي نخواهد رسید و كسي را اجازه هم نمي دهيم. فرمانده گذر در حضور صلاح الدین رباني و جان احمد حقجو به استاد عطا زنگ میکشد و از او مي خواهند که از کودتا علیه جمعیت دست بردارد و اگر برنامه برای جمعیت دارد، جمعیت اسلامی افغانستان رئیس و دفتر دارد. اما صحبت میان شان در تلفون تند میشود و گذر به استاد عطا میگوید در صورت ادامه چنین حرکت مگر پس از این به مزار و کابل از طریق هوا بروید و بدون خداحافظی تلفون را قطع میکند.