-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۹, پنجشنبه

والی خوست: قهرمان ملی، جلال الدین حقانی است

از همین حالا به وضوع قابل فهم است که درصورت ریزش حکومت های محلی، پتمن آمادۀ تسلیمی خوست به شبکه حقانی خواهد بود. 
نسیم اکبر
صدیق پتمن نخستین ناشر جریده «شریعت» طالبان درگل حاجی پلازای پشاور کم کم بیرق خود را بالا کرده است.
وی سالیان دراز معاون وزارت معارف پس از سرنگونی امارت اسلامی بود. اکنون والی خوست منصوب شده است.

اما آیا اقای صدیق پتمن والی برحال جمهوری اسلامی افغانستان است یا والی امارت اسلامی طالبان و مامور ای اس ای؟
وی در تجلیل از روز بیرق چنین گفت:
"جلال الدین حقانی یک بزرگ جهادی و یک قهرمان ملی است ...احترامش را داشته باشید" .
این قسمتی از خطابه نماینده رسمی دولت و والی خوست است. اگر دولت در مقابل این مار های آستین اقدام اصولی نکند چنین اظهارات یک والی برحال نشان میدهد که دولت عملا امادگی تسایم دهی به طالبان را اغاز کرده است.