-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۸, چهارشنبه

من درین نوشته فرق بین مغز دکترعبدالله و احمد شاه مسعود را به تصور آوردم


متفکران اطلاعاتی، اوضاع را مدیریت می کنند نه مأموران اداری!
پوتین؛ جاسوس و رهبر خون سرد!

پوتین در خاطرات خویش نوشته است که من فرد اضطرابی و خیلی لایق بودم. هنگام راننده گی و صحبت کردن شدیدا اضطراب داشتم، نخستین بار در مقابل معشوقه ام یک ساعت فقط ساکت ماندم، آخر او شروع به حرف زدن کرد. اما من عاشق گوش دادن هستم تا کم و درست صحبت کنم. 
دوستانی دور و برم به جای تشویق، با من حسادت می کردند. حتا در زمانی که کارمند KGB بودم، خیلی از همکارانم رشد من را دیده نمی توانست و در پی تخریب شخصیت من بودند. اما من تمرین آرامش کردم و دست از تلاش برنداشتم؛ روزی که KGB استعفای من را بسیار زود پذیرفت، خیلی ناراحت شدم که حتا مرا تقدیر نکرد. لیکن یک چیز مرا همیشه انگیزه می داد او "عشق به روسیه" بود. 
می خواستم دست های روسیه آن قدر قدرت مند شوند که دیگر هیچ قدرت جهانی نتواند آن را به پشت بسته کند. من در خانه ای کلان شدم که یک خرابه ای بیش نبود، موش های وحشت ناک را می دیدم که هرطرف آزادنه می دوند، راه پله های خانه ای ما آن قدر صدای وحشت ناک داشت که هرگز فراموش نمیتوانم. من درد مردم روسیه را خوب می توانستم حس کنم، و کاملا آماده ای رهبری این کشور بودم. به خاطر رسیدن به قدرت جهت خدمت به روسیه از راه های زیاد پیش رفتم و اما کسانی که مرا حمایت کردند و بعدا فهمیدم که به این خاک خیانت می کردند را نیز به جزای اعمال شان رساندم. اینکه خیانت کار را خداوند به بهشت می فرستد یا به جهنم، کار اوست؛ اما کار من فرستادن خاینان نزد خداست!
من قبل و بعد از حادثه 11 سپتمبر متعهد به مبارزه علیه تروریزم جهانی، و عاشق زندگی منطقی بودم/هستم؛ پلان های من استراتژیک و دراز مدت است. هرگز به جهان اجازه نمی دهم که از روسیه به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده نمایند! آزمایشگاهی بودن/شدن، مال کشورهای ضعیف است. 

منبع: از کودکی سرسخت تا رهبری قاطع پوتین 
مترجم: محمد رضا

پ ن: من این کتاب را چندین بار خواندم، محتوایش مهم است اگر کمی تامل صورت گیرد هم آموزنده است و هم به سیاست های جهانی پوتین می توان "اندک" پی برد.
پیشنهاد میکنم بخوانید!

با مهر 
سید جلال محسنی بهشتی