-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۷, جمعه

داوود کلکانی/ هدف، تصرف درۀ صوف است


درۀ صوف موقعیت راهبردی و کلید کنترول شمال است. عربستان سعودی قصد دارد هزاره ها را از آن جا بیرون براند.درین روز ها استاد سیاف با همرسانی پاره ای از اندرز ها و نصایح، در شبکه های اجتماعی فعال ترظاهر می شود. مشارالیه درسرزنش حادثه سمنگان نیز پیشقدم شده است. دلیل چیست؟
گزارش امنیتی مشعر است که تقبیح حمله بر امنیت ملی سمنگان از سوی استاد سیاف در واقع دفاع از موقعیت جدید داوود کلکانی است که از سوی شخص خودش و سفارش عربستان سعودی به ولایت سمنگان انتصاب شده است.

داوود از ارتباطی های محرم و محبوب سفارت عربستان به شمار می رود. هدف اصلی نصب داوود کلکانی درنقش یک عامل نیابتی، نظارت بر روال حوادث بعدی در شمال و خاصتاً زمینه سازی برای تصرف دره صوف از تسلط نیروهای هزاره به رهبری استاد محقق می باشد.

جنگ قریب الوقوع در شمال از هر نظر نقشه و دیزاین شده است و سفرعباس عراقچی دپلومات سرشناس وزارت خارجه ایران به کابل نیزمعطوف به همین انکشافات است.
داوود کلکانی درشمال پایگاه مردمی ندارد و نفوذ محقق او را از صحنه خواهد زد.