-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۹, یکشنبه

ایرو ایشیا ریویو می نویسد که درسال 2011 «کارشناسان سبز» مستقر در تهران به نقل از جنرال ژآن ژائوونگ اظهار داشت:
چین حتی به قیمت جنگ سوم جهانی حمایت خود از ایران را دریغ نخواهد کرد!