-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۵, چهارشنبه

ریاست امنیت ملی دروغ می گوید

ریاست امنیت ملی دراعلامیه ای با اشاره به کشتار اپراتیفی کارمندان امنیت در شهر ایبک هشدار داده است که عنقریب علیه دشمن ( طالبان) عملیات انتقام جویانه به راه می اندازد. این غلط اندازی شرم آور، یک تلاش پوچ به هدف انحراف ذهنی است و هیچ عقل سلیمی آن را جدی نمی گیرد. 
ارگان امنیت ملی- سازمان اطلاعاتی یک کشور، چشم وگوش همیشه بیدار و پاسدار اقتدار نظام و مردم است؛ وظیفه اش رخنه وتعرض به ساحت دشمن است؛ نه این که دریک حال انفعالی و غافلگیرانه، به وسیلۀ افراد دشمن تارومار شود.
دم نقد، نیاز عاجل به راه اندازی عملیات انتقامی نیست؛ بیش از ۶۰۰ تن از تروریست های خون آشام که از دادگاه ثلاثه کشور گذشته و فرمان شرعی و قانونی اعدام برآن صادر شده در پلچرخی و زندان بگرام مانند مهمان ها چاق وچله شده و « همدم جانی می خوانند». بروید به حساب آن ها برسید که ممکن است همه به دستور امریکا رها و دو باره به جان مردم انداخته شوند.