-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۱, شنبه

حمیرا قادری اشتباه کردتقصیر حمیرا قادری دربرابر فرامرز تمنا بیش از نود در صد است. 
حمیرا قادری چهرۀ درخشان ادبیات داستانی در افغانستان، با کشیدن اسرار مگوی خانواده گی به تلویزیون میلیون ها مخاطبی طلوع، آگاهانه و برنامه ریزی شده اشتباه کرد. انتظار نمی رفت برای بار چندم اشتباه کند. وی شاید با راه اندازی کمپاین سیاه و سفید نمایی دررسانۀ پرمخاطب دیداری وهمزمان درشبکه اجتماعی، می خواست به نفع خود به نحوی فضا سازی کند.

بعد از آن همه منازعه و خون جگری بین وی وآقای تمنا، فضای نسبتاً مساعد برای مدارا و تساهل در واگذاری سهمیه وی از دارایی موجود فراهم شده بود. فکر می کنم اوضاع به هم خورد. حمیرا بیشتر از گذشته دست خالی خواهد شد.

چرا می گویم که وی اشتباه کرد؟

اطلاعاتی مؤثق درین زمینه به من واصل شده است. از نشر آن به دلیل آن که به قلم و شخصیت فرهنگی حمیرا قادری احترام دارم، پرهیز می کنم. درضمن، انتشارجزئیات مسآله،  شخصیت برخی چهره های سیاسی و محبوب ومرتبط با این ماجرا را نیز به طرزی بسیار زننده، زیر سوال می برد.
اطلاعات  نشان می دهد که در انفصال زوج با فرهنگ هراتی، تقصیر حمیرا نود در صد بوده است.
فرامرز تمنا هم از تمام جزئیات کار مطلع است و چون آدم متین وبیزاراز جنجال است، با اعتبار خود و همسرش سابقش بازی نمی کند.
همدردی بسیاری از بانوان و آقایان هموطن ما نسبت به حمیرا درمقام یک مادر، ستودنی و ارزشناک است؛ اما آن ها از لایه های قضایا به درستی با خبر نیستند.