-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲, پنجشنبه

زیر پوست پنجشیر چیزی تکان می خورد


نجیب بارور

عقاب‌ها، همه تسلیم یک مگس شده‌اند
چنارهای بلند زمانه خس شده‌اند

چه حسرتی‌ست که آزادگان دیروزی
اسیر شیطنت صاحبِ قفس شده‌اند

کسان، به‌خاطر یک سکه آبرو دادند
و ناکسان همه در گیرودار، کس شده‌اند

به ناخلف‌شدگان از من این پیام بَرید
که بر گلوی دو-سه راهزن جرس شده‌اند-

هنوز مردم این خاک‌توده بیدار اند
اگرچه عده‌یی نامرد و بی‌نفس شده‌اند

خود از نهایت سردرگُمی پریشان‌اند
ولی به منزل شیاد، آدرس شده‌اند

صدای هندوکش از صخره باز می‌آید:
محافظان نوامیس، بلهوس شده‌اند
        
زمانه، آه! زمانه چه کرده‌ای با ما؟
عقاب‌های بلندآشیان، مگس شده‌اند