-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۸, چهارشنبه

هشدار شبکه حقانی به رهبر طالبان/ ما تحت فرمان سراج الدین هستیم!داوود جنبشقوماندانان حوزه جنوب شرق مربوط به شبکه حقانی به رهبر گروه طالبان هشدار داده اند.
قوماندانان (حوزه جنوب شرق) گروه طالبان با نشر یک اعلامیه یی اظهار داشته اند که آنان از تاسیس امارت اسلامی تاکنون به فرمان سراج الدین حقانی به فعالیت های جهادی شان ادامه داده و از آن حمایت می نمایند.
درین اعلامیه که از سوی قوماندانان شبکه حقانی (حوزه جنوب شرق) بنشر رسیده گفته شده در تصامیم اخیر که از جانب رهبری گروه طالبان گرفته شده با رهبری این گروه (سراج الدین حقانی) هیچ گونه مشورت صورت نگرفته و به خواست های آنان توجه صورت نگرفته است.
این در حالیست که اخیراً ملا یعقوب عمری به صفت مسول عمومی نظامی آن گروه تعین گردیده است که یک تعداد از اعضای رهبری گروه طالبان با این تصمیم شیخ هیبت الله رهبر آن گروه مخالفت نشان داده اند.
قوماندانان حوزه جنوب شرق مربوط به شبکه حقانی از رهبری شان خواسته اند تا سراج الدین حقانی را به حیث مسوول عمومی نظامی ٱن گروه تعیین نماید در غیر آن از امر و هدایات رهبری گروه طالبان اطاعت نخواهند کرد.