-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۸, چهارشنبه

لطیف پدرام: از هرتاجیک مزدور منش، بیزارم!

اتمام حجت لطیف پدرام 
یک عده از همتبارانم از من گله می کنند که چرا بابرخی از همتباران ات کنار نمیایی؟ 
هفده سال است که به شکلی از اشکال به این سوال پاسخ میدهم. گمان میکنم یک عده پاسخ مرا نمی فهمند یا نمی خواهند بفهمند.پاسخ من بار دیگر به طور آشکار این است:
من از هر چه تاجیک مزدور و مزدورمنش است بیزارم. چه سیاست مدار، چه تاجر، چه نظامی، چه شاعر، چه نویسنده و… 
من از همه ی مزدورمنشان و نوکرصفتان جهان بیزارم. در هر قاره ی که هستند از هر کشوری که هستند از هر دین و مذهبی که هستند از هر هویت و تباری که هستند.
یعقوب لیث گفته بود اگر من شکست بخورم باز همان نان و پیاز را دارم اگر خلیفه شکست بخورد قصر و بارگاه و ثروت هایش را از دست میدهد.
تاجیک هایی که در به در دنبال غنی و کرزی و اتمر و بقیه می گردند تا لقمه نانی به دست بیاورند، به کرسی ای بنشینند، یا مشروعیت خود را از شوونیست های پشتون بگیرند، کوچکترین اهمیت، اعتبار و عزتی نزد من ندارند. من راهم را ادامه میدهم حتا اگر تنها بمانم.همیشه سخن دکتر شریعتی به یادم می آید، که در باره ی ابوذر غفاری(رح) گفته بود: ابوذر تنها زندگی می کند تنها میمیرد و تنها حشر میشود، البته این را هم بگویم که حضرت ابوذر کجا و ما آدم های معمولی کجا!
سخن دکتر شریعتی را در مقام مثال آوردم نه در مقام مقایسه.