-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۵, چهارشنبه

نگرشی به نامه ی احمدضیا مسعود عنوانی استان دار پکتیا

نوشتۀ عثمان نجیب

آقای مسعود!
بهترین نویسنده گان، ادب شناسان فارسی دری و شعرای نام دار، عضویت حزب شما را دارند.
بهتر نیست که پیشا نگارش متون و نامه نگاری های تان، از آن ها دعوت به همکاری کنید؟
به شخص جان دار، (مقام) تحریر نه می شود. وقتی مقام می نویسید، شخص مدنظر نیست، بل جایگاهی است که شخص در آن انجام مسئولیت می نماید. بهتر می بود می نوشتید: به مقام محترم ولایت پکتیا یا هر ولایت دیگر.
و اگر مخاطب تان استان دار بود، می نوشتید، جناب محترم والی صاحب.
دو دیگر این که شما از یک شاخۀ جمعیت اسلامی نماینده گی می کنید. به زیر دستان تان آموزش دهید که پس از این وقتی سلام کامل شرعی می نوشتند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بنویسند. حالا غلط نگاشته اند.
سه دگر این که اگر رنج بردن نارسایی نوشتاری را که سر تا پا خطا است، نادیده انگاریم، مراجعه ی مستقیم یک حزبی با چنان قدرت به یک استان دار، خبط دیگر سیاسی و نارسایی راه بردی است. یعنی شما مستقیم با دولت صرف نظر از این که چی کسی در رهبری آن قرار دارد، طرف هستید. پس از این نامه های تان را به آدرس رسمی اداره ی ارگان های محل بنویسید.
خطا های مدیریتی درون حزبی تان که بی شمار اند، ربطی به ما نه دارند. 
ما در وجود نخبه گان و سیاسیون دل سوز کشور، شور عدالت خواهی را می بینیم. 
این ها اگر در همه ی رده حزب شما نیستند، اما خوش بختانه کم هم نیستند.