-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۱, چهارشنبه

صلح خیالی را باور نکنید

تبلیغات عمومی چنان فضایی را شکل داده است که جمعی از افراد آگاه و کارآزموده نیز به کیمیای ناموجودی به نام «صلح» فرمایشی کم و بیش باور مند شده اند. طالبان به اختیار خودش نیست که صلح یا جنگ انتخاب کند. دربهترین حالت، چند بیروکرات اتاق نشین به پروسه کشانیده شده و با رهبران «مجاهدین» هم سرنوشت می شوند... وجنگ ادامه می یابد. اجماع منطقه ای برای ختم منازعه به طور قطع وجود ندارد.