-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۸, شنبه

چرا ترکیه با سفیر شدن فاروق وردگ موافقت نکرد؟


فاروق وردگ که از طرفدارهای فتح الله گولن در افغانستان است و در دوره وزارت معارف شان  زمینه تبلیغ اندیشه گولن را در مکاتب و مدارس دینی مساعد نموده بود و حتی مداوم مخفیانه پول دریافت می نمود.

وزارت خارجه ترکیه نیز  فاروق وردگ را به ظن عضویت در گروه تروریستی گولن  موافقتنامه نداد.